test
Moje dane teleadresowe
Szczegóły dotyczące złota
Token
Policz
ile zarobisz
Sprawdź wartość swoich przedmiotów. Wybierz materiał i wagę, a zobaczysz orientacyjną kwotę, jaką możesz otrzymać.
Najczęstsze pytania
(FAQ)
1.
Jak się z wami skontaktuję?

2.
Gdzie znajdę więcej informacji o srebrze?

3.
Jak mogę zrezygnować ze sprzedaży?

4.
W jaki sposób mi zapłacicie?

Więcej

Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

www.srebro4u.pl

 

Serwis internetowy Zloto4u.pl prowadzony jest pod adresem www.srebro4u.pl, a kieruje nim firma Kolor Metal Elektro Sp. z o. o., która mieści się w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 7.

 

 

Zasady użytkowania serwisu Srebro4u.pl

 

1. Do korzystania z serwisu Srebro4u.pl mają prawo wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rak życia i do których należą przesyłane do serwisu przedmioty.

 

2. Każdy, kto chce skorzystać z usług serwisu Srebro4u.pl, musi nawiązać kontakt z podmiotem prowadzącym serwis. Tylko wówczas możliwe jest przesłanie przedmiotów, które dostarczane są za pośrednictwem kuriera albo poczty. Rzeczy nadsyłane są w celu przeprowadzenia wyceny oraz zaproponowania Klientowi umowy sprzedaży, a w momencie wyrażenia na nią zgody – zawarcia umowy sprzedaży.

 

3. Klient powinien skontaktować się z serwisem za pośrednictwem specjalnego formularza, który znajduje się na stronie internetowej serwisu Srebro4u.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia serwis odpowiada Klientowi drogą elektroniczną korzystając z adresu e-mail, który podany został w zgłoszeniu.

 

4. Nawiązując kontakt z serwisem Srebro4u.pl Klient przekazuje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie ich w procesie wyceny oraz w celu umożliwienia złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży, a później również zawarcia umowy.

 

5. Klient, który wysyła przedmioty do serwisu Srebro4u.pl deklaruje, że jest ono jego własnością, nie ma innych osób, które roszczą sobie do niego prawa i ma on możliwość swobodnego decydowania o ich losie.

 

6. Srebro wyceniane jest zgodnie z cenami, które obowiązywały w dniu nawiązania kontaktu z serwisem Srebro4u.pl poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Ceny te pochodzą z zamieszczonego na stronie internetowej serwisu Srebro4u.pl cennika.

 

7. Do zmian w obowiązujących cenach srebra może dojść jedynie w przypadku nagłego i dużego obniżenia cen srebra w czasie między zamówieniem kuriera do dnia, w którym dokonuje się wyceny przedmiotów. Jeżeli zajdzie takie zdarzenie serwis Srebro4u.pl informuje o tym Klienta i powierza mu podjęcie decyzji o kontynuowaniu lub anulowaniu transakcji.

 

 

Dostarczenie przedmiotów do serwisu Srebro4u.pl

 

1. Kiedy serwis Srebro4u.pl otrzyma od Klienta zgłoszenie, korzystając z podanego w formularzu adresu e-mail, wyśle mu informacje dotyczącą przekazania przedmiotów kurierowi.

 

2. Serwis Srebro4u.pl ustala, że minimalna waga srebra przesyłanego bezpłatną przesyłką kurierską do wyceny wynosi 1 kg. Odstępstwem od tej reguły jest jedynie sytuacja, w której obowiązuje okres promocyjny ustalający inne zasady. Jeżeli Klient chce dostarczyć mniejszą ilość srebra, musi robić to na swój rachunek.

 

3. Ubezpieczenie przesyłki na czas transportu wynosi 1500 zł.

 

4. Klient powinien wydrukować etykietę przewozową, która została mu dostarczona przez serwis Srebro4u.pl, a jeżeli tego nie zrobi, podczas nadania przedmiotów zobowiązany jest do ręcznego wypełnienia blankietu przewozowego, na którym wpisuje informacje podane przez serwis Srebro4u.pl.

 

5. Odpowiedzialność za utratę przedmiotów, ich zniszczenie lub powstanie uszkodzeń, nie nie leży po stronie serwisu Srebro4u.pl.

 

6. Obowiązkiem Klienta jest zapakowanie przedmiotów zgodne z wytycznymi podanymi przez kuriera oraz poprawne wypełnienie dokumentów przewozowych.

 

 

Wycena przedmiotów

 

1. Klient może przekazać do wyceny dowolną ilość srebra. Jeżeli chce on jednak otrzymać darmową przesyłkę kurierską, waga przesyłki nie może być mniejsza niż 1 kg.

 

2. Serwis Srebro4u.pl nie skupuje kamieni i ozdób, które znajdują się w biżuterii. Jeżeli znajdują się one w przesłanych przedmiotach nie są brane pod uwagę w czasie wyceny oraz wystawiania oferty. Jeżeli wysłane zostały rzeczy zawierające takie elementy, Klient zgadza się na ich usunięcie, a następnie zniszczenie. W przypadku konieczności usunięcia kamieni lub ozdób, Klient musi wyrazić zgodę na takie działanie w ciągu 7 dni od chwili odebrania informacji od serwisu Srebro4u.pl o takim zamierzeniu. Brak odpowiedzi jest równoznaczny ze zgodą wyrażoną w sposób dorozumiany.

 

3. Oferta zawarciu umowy sprzedaży wynika z wyceny, której poddane zostały przesłane przedmioty.

 

4. Klient zostaje powiadomiony o ofercie przy pomocy maila, który wysyłany jest na adres zadeklarowany w zgłoszeniu.

 

 

Zawarcie umowy

 

1. Umowa zostaje zawarta, w momencie wyrażenia przez Klienta zgody na wycenę zaproponowaną przez serwis Srebro4u.pl. Jest ona wysyłana mailowo do serwisu. W treści wiadomości Klient podaje numer rachunku bankowego albo inne informacje pozwalające na dokonanie płatności.

 

2. Jeżeli Klient nie ustosunkuje się do zaproponowanej mu oferty w czasie 7 dni od jej otrzymania, do zawarcia umowy dochodzi w sposób dorozumiany. Jest to możliwe, jeżeli serwis Srebro4u.pl jest w posiadaniu informacji pozwalających na przesłanie pieniędzy.

 

 

Płatność

 

1. W przypadku zawarcia umowy z Klientem, serwis Srebro4u.pl wpłaca pieniądze na rachunek bankowy albo dostarcza je za pośrednictwem przekazu pocztowego. Odbywa się to w czasie 3 dni od zawarcia umowy.

 

 

Zasady dotyczące zwrotu przedmiotów

 

1. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zaproponowane mu warunki serwis Srebro4u.pl zwróci mu nadesłane przedmioty. Zostanie do tego wykorzystana przesyłka kurierska, za którą zapłaci Klient. Przedmioty zostaną przesłane na ten sam adres, z którego zostały one wysłane do wyceny.

 

2. Jeżeli analiza dowiedzie, że nadesłane rzeczy nie są zrobione ze srebra albo zgadzać nie będzie się ich próba, istnieje możliwość odesłania ich przez serwis Srebro4u.pl do Klienta, który poniesie wszystkie związane z tym koszty.

 

3. Jeżeli Klient nadesłał mniejszą ilość srebra niż przedstawiona w regulaminie waga minimalna, serwis Srebro4u.pl zwróci ją dopiero, kiedy osoba nadsyłająca uiści wszystkie opłaty związane z wysyłką.

 

4. Przesyłka kurierska zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia informującego o braku zgody na zaproponowaną ofertę.

 

 

Zasady odstąpienia od umowy przez Klienta

 

1. Jeżeli Klient, który jest osoba fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej, chce odstąpić od zawartej wcześniej umowy, może zrobić to w ciągu 10 dni od otrzymania pieniędzy.

 

2. Odstąpienie od umowy jest możliwe, jeżeli w przeciągu 10 dni Klient nada przelew w wysokości otrzymanej wcześniej kwoty.

 

3. Jeżeli Klient odeśle otrzymane pieniądze, jego przedmioty zostaną nadane w ciągu 3 dni roboczych od czasu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym serwisu Srebro4u.pl.

 

4. Za obowiązujący adres Klienta uznany zostanie adres podany w momencie wysyłania przedmiotów do wyceny.

 

 

Zasady odstąpienia od umowy przez serwis Srebro4u.pl

 

1. Serwis Srebro4u.pl może odstąpić od umowy w przypadku wykrycia wad fizycznych lub prawnych nadesłanych przedmiotów. Rękojmia, której udziela Klient serwisowi na wady prawne wynosi 36 miesięcy.

 

2. Jeżeli serwis postanowi o odstąpieniu od umowy przed zapłaceniem za wycenione przedmioty, wysłane zostaną one przesyłką kurierską razem z informacją o odstąpieniu od umowy.

 

3. Jeżeli serwis odstąpi od umowy po wcześniejszym zapłaceniu za przedmioty, Klieny musi zwrócić na rachunek serwisu otrzymane od niego pieniądze. Ma na to czas w ciągu 3 dni od odebrania wiadomości o odstąpieniu od umowy.

 

4. Przedmioty nadesłane przez Klienta są zatrzymane przez serwis Srebro4u.pl do czasu zwrócenia wypłaconych za nie pieniędzy. Zabezpieczenie może być zrealizowane również na drodze egzekucji sądowej.

 

5. Jeżeli waga przesłanego srebra jest mniejsza niż jego minimalny ciężar ustalony w Regulaminie, serwis Srebro4u.pl do momentu pokrycia wszystkich opłat przez Klienta, zatrzymuje nadesłane przedmioty.

 

6. Jeżeli Klient nie będzie chciał oddać otrzymanej kwoty pieniędzy, serwis Srebro4u.pl skieruje sprawę na drogę sądową.

 

7. Zobowiązanie wobec Klienta może zostać przekazane przez serwis Srebro4u.pl osobom trzecim.

Zadzwoń w razie jakichkolwiek wątpliwości!
17 250 07 09
Aktualne
ceny skupu

Luty srebrne LS15%, blaszki

90,00 zł

Srebro (próba 925) - biżuteria

1 750,00 zł

Luty srebrne LS25%

360,00 zł

Srebro 99% granulat

1 930,00 zł

Srebrne płytki z aku.

1 350,00 zł

Luty srebrne LS45%

760,00 zł